Zabavna in poučna izobraževanja ki vam omogočajo, da izboljšate komunikacijo med vašimi zaposlenimi in s tem zmanjšate možnost konfliktov.

  ZAKAJ? Komunikacija in konflikt na delovnem mestu sta vedno prisotni. Konflikti se nanašajo na nesoglasja, spore ali napetosti, ki se pojavijo med posamezniki ali skupinami na delovnem mestu. Konflikti nastanejo ker se komunikacijski stili razlikujejo, medgeneracijsko razumevanje je slabše, več je t.i komunikacijskih šumov, krešejo se mnenja, interesi so drugačni, potekajo boji za moč, obrekovanja, nerešena vprašanja …

  V kolikor konfliktov ne rešujemo sproti, lahko vodijo do povečanega stresa na delovnem mestu, izčrpanosti, izgorelosti, slabih delovnih pogojev in do večje fluktuacije kadrov. V službi preživimo osem ali celo kdaj še več svojega časa, kar pomeni da moram znati prepoznati konflikte, jih začeti reševati, kajti tako ustvarjamo zdrave pogoje za delo in pozitivno delovno okolje!

  Svoj tim morate motivirati k sodelovalnemu vedenju in spoštljivi komunikaciji. To jih bo opolnomočilo in doprineslo k bolj pozitivnemu vzdušju na delovnem mestu, saj bo manj konfliktov in tudi, ko se na pojavijo bodo vedeli kako se jih lotiti na konstruktiven način.

  KAKO? Najboljša rešitev konflikta je preventiva. Izobraževanje “komunikacija in konflikti na delovnem mestu” omogoči vaši ekipi interaktivno in zabavno usposabljanje na področju komunikacije, veščin reševanja konfliktov in soočenje s stresom.

  Izobraževanje je razdeljeno na tri dele: teoretični del, praktični del, ob koncu sledi refleksija in zaključek. Tekom izobraževalnega procesa izzovemo udeležene z vprašanji, vzpostavimo najpogostejše vzroke za nastanek konfliktov na delovnem mestu. Z nazornimi demonstracijami pokažemo kako se konflikt razširi na delovanje celotne ekipe v primeru, če se reševanja konflikta pravočasno ne lotimo. Sledi tudi prikaz rešitev za nastali konflikt!

  Ko nastane konflikt se v vsakemu izmed nas pojavi čustvena impulzivnost, da pa lahko razrešimo konflikt je potrebno imeti “trezno glavo” in potrebno je imeti čustvene reakcije pod kontrolo. Konflikt je stresna situacija in pod stresom se vedemo bistveno drugače. Na delovnem mestu smo omejeni s časom in viri za umiritev, zato za primer stresa in kasneje razrešitev nastalega konflikta potrebujemo “filter”, da ne reagiramo impulzivno. Na izobraževanju “komunikacija in konflikti na delovnem mestu” predstavimo hitre sprostitvene tehnike za vsakogar, ki so kratke in učinkovito pomirjajo naš čustveni sistem!

  Z opolnomočenjem vaših zaposlenih kako se lotiti razreševanja konfliktov ustvarjate okolje, ki je prijetno. To je korak h grajenju odnosa med vami in zaposlenimi. S tem, ko za vaše zaposlene organizirate takšna izobraževanja pokažete, da vam je mar za medsebojne odnose na delovnem mestu. Tako pa gradite večjo pripadnost in motivacijo zaposlenih.

  Na vsak konflikt lahko pogledamo kot na učno situacijo, ki pa je odlično izhodišče, da prepoznamo področja ali odnose, ki jih je treba izboljšati ter izvedemo spremembe, da preprečimo, da bi se podobni konflikti ponovili.

  KAJ BOSTE SPOZNALI?

  • Kaj sploh je konflikt?
  • Kako delimo konflikte na delovnem mestu?
  • Zakaj nastanejo konflikti s sodelavci, s strankami in s nadrejenimi?
  • Kako se lotiti reševanja konfliktov?
  • Prvi vtis in konflikti.
  • Katere sestavine uporabiti za učinkovito komunikacijo?
  • Učinkovite sprostitvene tehnike za manj impulzivne reakcije.

   

  KONTAKT: