Namen team buildinga je projektno sodelovanje, zagon inovacij in spoznavanja start up zakonitosti, v katerem se bodo vsi udeleženci učili in zabavali.

Udeleženci se bodo naučili kreiranja novih idej v negotovih razmerah, tako da bodo znali idejo v kratkem času ovrednotiti in postaviti v realnost. Nove projekte bomo razvijali po metodi vitkega podjetništva (Lean Startup). Za izpeljavo takšnega team buildinga potrebujemo od dve do štiri ure časa, po želji pa pripravimo celodnevni program.

Trajanje: 4 ura
Število udeležencev: do 40 oseb
Jezik: Slovenščina, Angleščina

Kontakt