Motivacija zaposlenih

VAŠI ZAPOSLENI NISO TAKO MOTIVIRANI KOT STE VI…

V vaše podjetje verjamete z vsem srcem. V vas gori notranji ogenj. Odpravite se spat in se zbudite z mislimi kaj si (še) želite ustvariti, kako boste to naredili in zakaj si želite to izvesti. Motivira vas ideja po nečem boljšem, bolj inovativnem pristopu, da se nekaj spremeni, zato brskate za informacijami in ste popolnoma predani svojemu poslu. Vsak dan skrbite za lastno motivacijo, veliko zahtevate sebe, kajti ob koncu dneva želite biti ponosni na svoje delo, zadovoljni in izpopolnjeni, zato delate bistveno več od vaših zaposlenih. V svojih mislih se vam vrti stavek, da najprej morate biti vi dober zgled svojim zaposlenim in vam bodo sledili. Kdaj se to ne zgodi in se začnete spraševati zakaj vaši zaposleni niso tako motivirani pri svojem delu kot ste vi. Iz ne-razumevanja lahko iz vas izbruhne občasno jeza, razočaranje, pa tudi neka vaša notranja frustracija, saj ste od vaših zaposlenih v danem trenutku pričakovali bistveno več in ta pričakovanja niso bila izpolnjena.

Ne gradiš posla, posel gradijo ljudje in potem ljudje gradijo posel.

Zig Zigler

Motivacija zaposlenih je ključnega pomena za dvig produktivnosti v vašem podjetju. Vi ste lahko zelo motivirani, ampak to še ne pomeni, da bodo tudi vaši zaposleni. Zato morate začeti razmišljati izven okvirjev, iskati rešitve za dvig motivacije vaših zaposlenih in najti kreativne rešitve, da bodo zaposleni z veseljem prišli na delovno mesto, osebnostno in karierno napredovali  ter vam sami od sebe podajali idej kako lahko skupaj dosežete bistveno višje rezultate v primerjavi s predhodnimi leti poslovanja.

Kako dvigniti motivacijo zaposlenih na delovnem mestu in ugotoviti zakaj sploh radi opravljajo svoje delo ter na kakšen način spodbuditi v njih strast do dela, da začno gledati na delo kot na nekaj, kar jih osrečuje in izpopolnjuje?

KAJ JE MOTIVACIJA ZAPOSLENIH?

Motivacija zaposlenih se začne že prej, preden zaposlite kader. V procesu iskanja, selekcije in prvega srečanja v živo se lahko motivacija vašega bodočega zaposlenega poveča ali pa se porazgubi. Če ste pristni, odkriti in točno takšni kot ste že v procesu zaposlovanja, boste takšne zaposlene tudi privlačili. Takoj, ko nekdo vstopi v vašem poslovne prostore, se čuti ali so vaši zaposleni zadovoljni in motivirani na delovnem mestu. Vsak, ki mu je mar za okolje v katerem preživi skoraj tretjino svojega življenja, se bo vprašal v kakšen doprinos mu bo vaše podjetje in velja seveda tudi obratno, tudi vi se vprašajte v kakšen doprinos vam bo nov zaposlen, ali bo prevzel kulturo, ki prevladuje v vašem podjetju.

Bodite pozorni kako navzven komunicirate kdo ste, kako skrbite za vaše zaposlene, kajti to vaši bodoči zaposleni vsekakor preverjajo. Naj se vidijo vaše reference, s kom sodelujete, vaši rezultati, dosežki, v kakšnem okolju delate, kako poskrbite za super vzdušje v kolektivu. Na ta način vaši bodoči zaposleni prejmejo zaupanje v vas in  posledično višjo motivacijo ter si zaželijo, da bi delali pri vas.

S vašo učinkovito komunikacijo navzven, se torej prične motivacija vaših bodočih zaposlenih. Komunikacija navzven naj se ne razlikuje od dejanskega stanja v podjetju, kajti to vam definitivno zmanjšuje integriteto.

Motivacija zaposlenih je eden od ključnih faktorjev za uspešno poslovanje podjetja. Imejte v mislih, da sami ne zmorete (z)graditi posla (upoštevaje konstantno rast in razvoj vašega podjetja), (z)gradite ga skupaj z ljudmi, vašimi zaposleni in potem skupaj z zaposlenimi gradite posel. To je tudi največji zakaj se sploh ukvarjati s motivacijo zaposlenih. Ena od posledic, ko začneta zavzetost in zadovoljstvo zaposleni padati, se fluktuacija kadra poveča, kar pa oslabi rast vašega podjetja.

motivacija zaposlenih
Motivacija zaposlenih

Kako so vaši zaposleni zavzeti in zadovoljni na delovnem mestu je odvisno od zunanjih in notranjih dejavnikov ali preprosto rečeno, odvisno je od tega kakšne potrebe (zunanje/notranje) potrebe ima posameznik/posameznica.

Na primer nekomu ni toliko pomembno, da je v podjetju kuhinja, nekomu pa pomeni »svet«, da si lahko zjutraj, ko pride v pisarno skuha kavo. Koliko so vaši zaposleni motivirani na delovnem mestu lahko izmerite že s tem koliko delovnih nalog/projektov uspešno zaključijo. Vaša odgovornost kot vodja je, da se zaposlenim posvetite pozornost in izveste kaj jih pri delu najbolj motivira in tako zaženete dodaten zagon za njihovo delo.

Takrat bo tudi pri njih manj tega občutka prisile »moram«, temveč bodo z veseljem prispevali svoj del energije k doseganju zastavljenih ciljev podjetja…

Motivacija zaposlenih je pomembna, ker na ta način privlačite bodoč kader (vaša komunikacija navzven); vključite (vaši zaposleni morajo prejeti občutek, da so del vaše vizije) ter zadržite.

Če želite in zahtevate motivacijo od vaših zaposlenih, morate najprej vi pokazati, da vam je vam mar za zaposlene in skrbite za njihovo dobro počutje in  čim višjo produktivnost.

Motivacija zaposlenih je bistvena za doseganje poslovnih ciljev, kajti bolj motivirani zaposleni so bolj produktivni, zanesljivejši, odgovorni do dela in preostalih članov v kolektivu. To pa vodi doseganje boljših četrt-letnih, pol-letnih in letnih rezultatov. 

Bolj kot so zaposleni motivirani, večja je njihova produktivnost in ne bodo želeli zapustiti delovnega mesta.  Z veseljem bodo povedali v katerem podjetju delajo, zakaj radi opravljajo svoje delo.

ALI ZAPOSLENI DELAJO ZA PLAČO?

Zaposleni svoje delo na delovnem mestu ne opravljajo samo zato, ker v zameno za svoje delo prejmejo plačo na določen dan v mesecu. S prejeto plačo si lahko zaposleni omogočijo življenje/preživetje, ampak to ni dovolj močan razlog, da ostanejo na določenem delovnem mestu, če so na dolgi rok nezadovoljni in nemotivirani. 

Razmišljanje o delu nekoč in danes se bistveno razlikuje. Nekoč je bolj prevladovala miselnost “delam, zato da nekaj zaslužim”. Danes pa prevladuje bolj miselnost “svoj čas želim vložiti pametno in premišljeno, nekam, kjer me bodo znali ceniti in bodo videli moje potenciale”.

Delo bi moralo biti za vsakogar način izražanja, način življenja skozi katerega se lahko oseba v polnosti izrazi ter s svojimi dejanji prispeva k uspešnemu delovanju podjetja.

Zaposlenim ni več dovolj le to, da imajo zagotovljene redne mesečne prihodke na TRR v obliki plač, temveč so pozorni na to v kakšno okolje prihajajo, kakšni so odnosi v kolektivu, ali je poskrbljeno za sproščena druženja, kakšne so nagrade v primeru uspešnosti ter ne smemo pozabiti na sistem napredovanja oziroma osebne in karierne rasti.

ZAPOSLENI NAJ NAJDEJO NOTRANJO MOTIVACIJO

Vaši zaposleni so motivirani zaradi določene kombinacije zunanjih in notranjih dejavnikov na primer čustveni, intelektualni, družabni….V kolikor dajete kot vodja vašim zaposlenim na voljo različen nabor le zunanjih motivatorjev (motivatorji, ki izhajajo iz zunanjosti kot so denar, pohvala, slava, plača, diploma, certifikat, podelitev “naj zaposleni”…), bo slednje potrebno sčasoma čedalje bolj povečevati. Že v procesu zaposlovanja se vprašajte kakšne lastnosti pričakujete od bodočega zaposlenega. Znotraj  podjetja ustvarite občutek poslovnega namena. Ustvarite skupne vrednote, ki jih tudi živite ali pa jih želite živeti in usmerite vanje vašo energijo. 

Fokus torej preusmerite od izpolnjevanje potreb vseh zaposlenih k izpolnjevanju nečesa, kar presega omejenost posameznih želja. Premislite k čemu se zavzemate in kakšen je namen vašega podjetja.

KAKO MOTIVIRATI ZAPOSLENE?

Ko prejmejo vaši zaposleni občutek, da so del nečesa večjega in znotraj podjetja gradite občutek pripadnosti, bodo vaši zaposleni želeli biti v večji doprinos k celotni ekipi. Dajte jim vedeti, da so del večje slike, saj čisto vsak izmed njih prispeva k izpolnjevanju vizije podjetja.

Vi, kot vodja, morate imeti to zavedanje in ljudi morate nad vašimi idejami navdušiti, jim vliti to strast, ki je v vas. Če imate ob sebi zaposlene, ki  v vas verjame, bo ob nastalih težavah vsakršen izziv bistveno manjši.

Pozitivno vzdušje v podjetju vodi do sreče in srečni in zadovoljni zaposleni delajo bolje. Od tega, kako dobro vaši zaposleni razumejo vašo vizijo, ali vidijo sebe v tej viziji odloča o tem ali bodo ostali z vami, takrat ko nastanejo izzivi.

Iskanje načinov za dvig motivacije zaposlenih.

Preden določite kako boste motivirali vaše zaposlene najprej preverite ali se te ideje tako dobro obnesejo v praksi in ne samo na papirju. Razumite kaj točno motivira vaše zaposlene in tiste ideje, ki so v skladu s kulturo in vrednotami podjetja potem tudi implementirajte.

Upoštevajte, da vaše zaposlene motivirajo različne stvari.

Bolj kot boste znali komunicirati kulturo vašega podjetja in jo tudi živeli, jo bodo tudi vaši zaposleni slej kot prej ponotranjili. Del kulture vašega podjetja je seveda tudi sestava motivacijske strategije. Da bo ta čim bolj uspešna, jo zgradite v stiku z vašimi zaposlenimi, saj boste tako lažje razumeli zakaj vaši zaposleni radi hodijo na delo in ne boste z implementacijo strategije brcnili »v temo«.

Zastarel način motiviranja zaposlenih:

PLAČE IN NAGRADE: Številne raziskave kažejo, da denar izgublja moč glavnega motivatorja. Zaposleni se v vse večjem številu zavedajo, da nad določeno vsoto potrebno za spodobno preživetje, denar doda bore malo k subjektivnemu občutku sreče, dobrega počutja in blaginje.

Kot vodje imejte fokus na bolj kreativnih rešitvah za motiviranje zaposlenih. Zunanje motivatorje (plače, finančne nagrade) je potrebno stalno povečevati.

Zaposlene lahko nadomestite, vendar se vprašajte kakšno ceno za to plačate?

Novi načini motoviranja zaposlenih:

Iskanje kreativnih rešitev in povečanje zavedanja zakaj je motivacija zaposlenih pomembna,  se je začelo v 90-tih. Takrat se je razcvetela startup kultura in prišel je Google. Podjetja so se še posebej potrudila za nudenje tistega nekaj “več” v IT industriji, saj so med seboj  borila za dobre in sposobne zaposlene. Iz IT panoge se je zavedanje, da potrebujejo zaposleni nekaj več od plač in finančnih bonitet, razširil še na ostale panoge.

8+ KRETIVNIH IDEJ KAKO MOTIVIRATI ZAPOSLENE:

1. KREATIOVNO OPREMITE DELOVNO OKOLJE: lično, v skladu s kulturo podjetja opremljeni delovni prostori bistveno vplivajo na motivacijo zaposlenih. Počutje zaposlenih je boljše, bolj »domače« jim je in tudi lažje pridejo do kreativnih rešitev pri delovnih izzivih.

K pozitivnemu vzdušju/razmišljanju pripomorejo tudi stene polepljene s raznimi pozitivnimi mislimi, pa tudi kreativnimi mojstrovinami kot so grafiki, razne slike in smešne fotografije kolektiva.  Dandanes zaposleni v čedalje večji meri želijo tudi v delovnih prostorih »domače vzdušje«, zato se v marsikateri pisarni znajde kavč, gugalnica, kuhinja s šankom, mizami, barskimi stolčki, meditativne sobe, sobe za telovadbo…

2. POSKRBITE ZA KARIERNO RAST ZAPOSLENIH: zaposleni so bolj motivirani, če vedo kam jih lahko vodi njihova karierna pot v podjetju. Če vidijo možnost za napredek in rast, čutijo v sebi večjo motivacijo, kot pa, če ta možnost sploh ne obstaja. Redno imejte razgovore na tri mesece z vašimi zaposlenimi, tako spremljate njihovo rast in napredovanje ter hkrati izveste kakšne so njihove želje, kaj jih motivira.

3. REDNO VZDRŽUJTE STIK Z ZAPOSLENIMI: dobri odnosi v kolektivu v veliki meri vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Boljšo povezanost kolektiva, pripadnost in zaupanje namenoma gradite čisto vsak dan. Pijte skupaj jutranjo kavo, imejte »neformalna« srečanja ob petkih, skupna kosila, pozdravite jim, ko pridete in ko odhajate z delovnega mesta. Imejte vsaj enkrat na teden srečanje, ko si poveste kakšen teden je pred/za vami ter kaj ste dosegli s skupnimi močmi.  Podelite med sabo zakaj ste nase ponosni, kaj bi še radi dosegli ter kaj vam dela preglavice. Delite iskreno, avtentično.

Kvalitetni team building
Kvalitetni team building

4. ORGANIZIRAJTE KVALITETNE TEAM BUILDING: To je najpomembnejša investicija, ki jo lahko naredite za svoje zaposlene. Skrbno načrtovan team bulding program lahko pomeni večjo lojalnost pri vaših zaposlenih, kar je odlično za kulturo v vašem podjetju in za celotno poslovanje.

Ko se odločate za organizatorja Team building programa obvezno preverite kako bo poskrbljeno za zabavo, ker to bistveno poveča pozitiven učinek na vzdušje med in po končanih aktivnostih. Imejte v mislih kaj želite s Team buldingom doseči na primer boljšo komunikacijo, medsebojno sodelovanje, povezanost, krepitev zaupanja.

Ključ za uspešno izpeljan Teambulding je organizator oziroma vodja aktivnosti. Team bulding vedno organizirajte zaradi zaposlenih, da preživite čas izven delovnih prostorov, da se med seboj bolj povežete.

Med Team building aktivnosti spadajo na primer pikniki, startup umi, ali poslovni izleti v Kenijo, Dubaj ali na Hrvaško, kreativne delavnice, iskanje skritega zaklada, enodnevni izlet na Veliko planino…S naštetimi aktivnostmi lahko znotraj kolektiva zgradite zadovoljstvo, trdnejše medsebojne povezave, zaupanje in kar je najbolj pomembno, vaši zaposleni bodo dobro delovali v timih, ker bodo znali boljše komunicirati. Večkrat kot boste izkazali vašo skrb za res dobre medsebojne odnose bodo zaposleni videli, da vam je mar zanje. Dobri medsebojni odnosi pa bistveno vplivajo na boljšo klimo v podjetju in so zaposleni bolj uspešni, srečnejši in zadovoljni na delovnem mestu.

5. POSTANITE »DRUŽINAM PRIJAZNO PODJETJE«: omogočite mamicam nemoten potek dela v času nosečnosti, druženje preden se odpravijo na porodniški dopust, sofinancirajte varstvo šolarjev v času poletnih počitnic, organizirajte eno-dnevne družinske piknike, obdarovanja v decembru, majhna pozornost ob rojstvu otroka.

6. SPODBUJAJTE ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU: izberite dostavljavca svežega sadja in zelenjave in na dan dostave v pisarni organizirajte »dan za zdrav zajtrk«. Kolektivno se odločite za dan ali teden brez mesa, pojdite po vodo do bližjega izvira in pijte le izvirsko vodo, eno uro na teden si rezervirajte za jutranje razgibavanje in vzpostavite »opomnik«, da za vsako uro sedenja za računalnikom zaposleni vstanejo, naredijo vsaj en gib in potem nadaljujejo s svojim delom.

7. OMOGOČITE FLEKSIBILEN URNIK: uvedite jutranji prihod na delovno mesto med 07.00 in 09.00 in odhod po 8-ih urah. Tako boste poskrbeli za zaposlene, ki radi prej pridejo na delovno mesto in tiste, ki ne marajo zgodnjega vstajanja. V kolikor zaposleni raje delajo od doma ali pa kombinirano (delo od doma in delo v pisarni) vzpostavite in ponudite tudi takšen način dela. Ne glede na to, ali zaposleni delajo od doma, kombinirano ali kako drugače, ne pozabite na reden stik, povezovanje in redna druženja v živo.

8. SPODBUJAJTE PRIDOBIVANJE ZNANJA: organizirajte ali pa pošljite zaposlene na izobraževanja, ki so vezana na področje (prodaja, marketing, vodenje..), saj bodo tako bistveno bolj motivirani na delovnem mestu, ker vlagate v njihova znanja in hkrati bodo zaposleni bolj učinkoviti pri opravljanju delovnih nalog.


Motivacija zaposlenih je stalen proces, ki potrebuje skrbno načrtovanje ter izvedbo in vsekakor ni to enkraten dogodek. Ne pričakujte torej, da bodo zaposleni bolj motivirani, če boste zanje enkrat na leto organizirali Team building. Motivacija zaposlenih je del kulture vašega podjetja. Večjo motivacijo zaposlenih lahko dosežete na več načinov. Odločite se za kombinacijo, ki bo na dolgi rok pritegnila vaš bodoč kader in okrepila zadovoljstvo obstoječega.  

Članek pripravila: Nataša Progar, strokovna sodelavka

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*