Pomembno je poudariti, da je lahko merjenje donosnosti naložbe motivacijski potovanja in team buildingov subjektivno in odvisno od številnih dejavnikov, kot so kakovost izvedbe, spretnost moderatorja in pripravljenost ekipe za sodelovanje.  
Mislimo, da je naloga vsakega organizatorja dogodkov v podjetju določiti cilje, prihodke oziroma prednosti samega dogodka za podjetje, zaposlene, poslovne partnerje in jih poskušati finančno ovrednotiti.

Razvoj senior programerja stane 85.000 dolarjev? Koliko izgubimo, če gre k konkurnci samo zaradi 200 € večje plače? Vemo, da plača ni več prvi razloga, na podlagi se zaposleni odločajo, kje bodo delali? Se nam splača vlagati v zaposlene tudi preko poslovnih dogodkov?


V tem članku vam bomo poskušali predlagati nekaj metod, na kakšen način se lotiti donosnosti poslovnega dogodka (ROI) in določanja ključnih kazalnikih uspeha dogodka in med zaposlenimi (KPI).  Določanje ključnih kazalnikov uspeha (KPI) za poslovni dogodek je pomembno za merjenje uspešnosti dogodka in ugotavljanje, ali so bili cilji doseženi.

NA KATERIH POSLOVNIH DOGODKIH LAHKO IZRAČUNAMO ROI?

V poslovne dogodke štejemo motivacijska potovanja, team buildinge, izlete, veliko lažje pa je merjenje učinkovitosti za marketinške dogodke, kot je predstavitev novega izdelka, dogodke za poslovne partnerje,

ROI lahko izračunamo:

 • poslovni dogodki, ki so del marketinga ali prodaje (enostavnejše)
 • motivacijska potovanja in team buildingi (težje)
MERJENJE UČINKOVITOSTI MOTIVCIJSKI POTOVANJA IN TEAM BUILDINGOV
MERJENJE UČINKOVITOSTI MOTIVCIJSKI POTOVANJA IN TEAM BUILDINGOV

PRED SAMIM DOGODKOM DOLOČIMO CILJE – KPI

Želimo si, da bi podjetje pred vsakim dogodkom, ali vsaj v okviru letnega načrta za posamezne dogodke spisali cilje donosnost posameznega poslovnega dogodka. Velikokrat je donosno samega dogodka izračunati izredno težko, toda je mogoče.

Preden določite KPI, morate vedeti, kaj želite doseči s poslovnim dogodkom. Nekateri primeri ciljev dogodkov vključujejo povečanje prodaje, promocijo izdelkov ali storitev, izboljšanje zvestobe strank, razširitev mreže stikov ali izboljšanje ugleda blagovne znamke. Identificirajte ključne dejavnosti.


Predno pa predstavimo način, je pa pravilno da si organizator dogodkov zastavi naslednja vprašanja.

 1. Kakšni so prihodki dogodka
 2. Pozitivni učinki poslovnega dogodka za poslovne partnerje?
 3. Pozitivni učinki na zaposlene?
 4. Dolgoročni vplivi?

Pozitivnih učinkov je kar nekaj, včasih jih tudi ne vidimo, ali pa nam niso popolnoma jasne. Sami smo našli naslednje pozitivne učinke na zaposlene.  

Pozitivni učinki poslovnih dogodkov na zaposlene  
– Angažiranost (nove ideje…),
– Zmanjšana fluktuacija zaposlenih,
– Večja produktivnost zaposlenih,
– Zadovoljstvo strank (kot posledica bolj motiviranih zaposlenih)
Motivacija zaposlenih (prisotnost, točnost…)
– Empolyeer branding  (priporočanje, boljše ocene na letnih razgovorih)
– Reševanje medsebojnih konfliktov,
– Izobraževanje, nove kompetence,
– Boljše počutje.
Pozitivni učinki poslovnih dogodkov

 
S temi osnovnimi prednostmi si bomo dejansko lahko že veliko pomagali, da izračunamo donosnost dogodka, saj bomo imeli popisane prihodke / pozitivne učinke in odhodke samega dogodka.

MARKETINŠKI IN PRODAJNI POSLOVNI DOGODKI

Poslovni dogodki so v današnjem poslovnem svetu postali obvezen del marketinške strategije. To so lahko konference, seminarji, srečanja s strankami, razstave ali druge vrste dogodkov, ki imajo za cilj promovirati podjetje, njegove produkte ali storitve ter izboljšati odnose s strankami in poslovnimi partnerji.

Poslovni dogodki so lahko učinkovit način za doseganje poslovnih ciljev, kot so:

 • povečanje prepoznavnosti blagovne znamke,
 • pridobivanje novih kupcev in partnerjev,
 • pridobivanje novih leadov,
 • izobraževanje zaposlenih in še več.

Ključnega pomena pa je, da se ugotovi, ali je naložba v poslovni dogodek dejansko donosna in koliko povrne vloženo. Za merjenje donosnosti naložbe poslovnega dogodka se običajno uporablja metrika donos na naložbo (ROI – Return on Investment).

ROI je razmerje med neto dobičkom in skupnimi stroški naložbe. Neto dobiček je razlika med prihodki, ki jih je dogodek ustvaril, in stroški, ki so bili potrebni za organizacijo in izvedbo dogodka. Skupni stroški naložbe pa vključujejo vse stroške od načrtovanja do izvedbe dogodka. Za izračun ROI poslovnega dogodka najprej določimo vse stroške, povezane z dogodkom. To vključuje stroške za prostor, hrano in pijačo, opremo, promocijo, stroške za goste, oglaševanje in druge dejavnosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo dogodka. Po tem se ugotovi skupno število udeležencev dogodka, obiskovalcev spletne strani ali drugih dejavnikov, ki bodo povečali prihodke.

Primer enostavnega izračuna

Če na primer organizirate poslovni dogodek za predstavitev novega izdelka, bo vaš cilj zagotoviti, da ga partnerji kupijo. Če na dogodek pride 200 vaših najboljših poslovnih partnerjev in jih 100 kupi vaš izdelek po ceni 1000 €, bo vaš prihodek znašal 100.000 €. Sedaj lahko izračunamo ROI dogodka. Če je bil dogodek v celoti financiran s strani vašega podjetja in so bili stroški organizacije in izvedbe dogodka 20.000 €, bo vaš neto dobiček enak prihodkom minus stroški, kar je v tem primeru 80.000 €.

Vendar pa se lahko ROI izračuna tudi na druge načine, na primer glede na število novih strank, pridobljenih na dogodku, ali glede na strošek na posamezno novo stranko. Slednje lahko podjetju pomaga bolje razumeti, koliko denarja je bilo potrebnega za pridobitev novega kupca in kako se ta strošek primerja z drugimi marketinškimi aktivnostmi. Poleg tega je pomembno upoštevati tudi dolgoročne učinke poslovnega dogodka. Čeprav morda nekatere naložbe v dogodek ne prinesejo takojšnjih rezultatov, lahko dolgoročno vplivajo na ugled podjetja, izboljšajo odnose med sodelavci.

Zakaj ima v podjetju izračunano, koliko vas stane nov lead preko spleta, preko poslovnih dogodkov pa ne? Ali morda veste kaj je cenejše?

ROI in KPI v Poslovnih dogodkoih

ROI ZA MOTIVACIJSKA POTOVANJA IN TEAM BUILDING

Podjetja in organizacije ste pogosto postavljene pred dilemo, ali vaš team building izvesti kot sproščen dogodek, s poudarkom na zabavi, ali pa kot srečanje z bolj »resnimi« aktivnostmi, ki bodo od udeležencev zahtevale bolj poglobljeno udejstvovanje. Dilema je več kot upravičena – po eni strani stremimo k temu, da udeleženci karseda sproščeno uživajo, po drugi strani pa želimo upravičiti strošek z nečim bolj oprijemljivim, kar bo podjetju ali organizaciji prinašalo določeno korist.

V ZDA kar 46 % podjetji organizira večdnevne startup oddihe za svoje zaposlene. Pravilno zasnovana in izvedena potovanja povečajo prodajno produktivnost za 18 %.

MERJENJE UČINKOVITOSTI MOTIVCIJSKI POTOVANJA IN TEAM BUILDINGOV

Merjenje učinkovitosti motivacijski potovanj in team buildinga ali piknika je zahtevna naloga, saj pogosto vključuje ocenjevanje bolj subjektivnih / kvalitativnih dejavnikov, kot so timska dinamika, komunikacija in sodelovanje.

Kljub temu smo pripravili nekaj možnih načinov za merjenje učinkovitosti / ROI team buildinga:

 1. Povratne informacije udeležencev: priporočamo izvedbo anonimnih anket, s ciljem zbrati povratne informacije udeležencev ekipe o učinkovitosti team buildinga. To tipično vključuje vprašanja o tem, ali so aktivnosti team buildinga pomagale izboljšati komunikacijo, sodelovanje in zaupanje znotraj ekipe. Anketo lahko enostavno izvedete s pomočjo brezplačnih orodij za spletne ankete. Vprašanja naj bodo odprta (kvalitativna) in zaprta (kvantitativna).
 2. Kvantitativne metrike: cilj je vzpostavitev sistema kvantitativnih metrik za merjenje izboljšav ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), na katere neposredno vplivajo aktivnosti team buildinga.
 3. Analiza stroškov in koristi (cost – benefit analiza): izvedite neposredno analizo stroškov in koristi, in sicer tako, da določite skupne stroške aktivnosti team buildinga v primerjavi s koristmi, pridobljenimi z aktivnostmi.
 4. Opazovanje in ocenjevanje: Opazujte vedenje ekipe in ocenite dinamiko ekipe med in po dejavnostih team buildinga. To lahko vključuje analizo, kako člani ekipe medsebojno komunicirajo, njihovo stopnjo zavzetosti in sodelovanja ter morebitne spremembe v vedenju ali odnosu po aktivnosti team buildinga.
 5. Periodične ankete: Izvedite več periodičnih anket, da ocenite dolgoročni učinek dejavnosti team buildinga. To lahko vključuje anketiranje članov ekipe več mesecev po aktivnosti, s ciljem, da se preveri, ali še vedno uporabljajo veščine in znanje, pridobljeno med aktivnostmi team buildinga.

.

V ETC Adriatic si želimo, da tudi z naročnikom določimo donosnost naložbe ali team buildinga. ROI določimo  z razmerjem med stroškom in vplivom, ki ga ima sam poslovni dogodek. Kadar organiziramo poslovni dogodek

Članek napisal:
Matjaž Jug

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*