Medgeneracijsko sodelovanje in timski duh

Ste v svojem podjetju že opazili dinamiko vaših zaposlenih kako je fascinantna, a hkrati precej zapletena? Imate zaposlene, ki so mešanica štirih ali pa celo 5 generacij? Po vsej verjetnosti ste se že spoznali s določenimi posebnostmi posameznih generacij, željami, načini vodenja, načini komunikacije, motivacije. V našem podjetju ETC Adriatic ponujamo tudi številna izobraževanje za podjetja in team building programe, kjer se ukvarjamo z medgeneracijskim sodelovanje in timskim duhom v podjetju. Ravno zaradi nerazumevanje drug drugega prihaja tako do konfliktov na delovnem mestu.

Zaradi pomanjkanja razumevanja in sprejemanja raznolikosti v delovanju,  potreb posameznih generacij se pogosto pojavljajo nesporazumi in konflikti pri delu, kar vodi v delovno okolje, ki ni ravno spodbudno, začne prevladovati le ena generacija, morda celo začnete misliti, da s določenimi generacijami enostavno ne morete sodelovati. Ker so tudi vaše stranke, naročniki in poslovnimi partnerji različnih generacij ni razumevanje delovanja posameznih generacij pomembno le za zdravo vzdušje na delovnem mestu, vendar tudi za dolgoročno in uspešno sklepanje novih stikov ter ohranjanje že obstoječih!

RAZUMEVANJE POTREB POSAMEZNIH GENERACIJ

Dejstvo je, da so potrebe posameznih generacij različne. Eni si želijo kavo “v potokih”, spet drugi bi delali kombinirano (delo od doma in v pisarni) ali pa samo od doma, tretji si želijo čim več druženja, povezovanja, zabav in sproščenega vzdušja, medtem ko nekaterim pa sploh ni do tega. Mladi želijo biti del nečesa večjega, želijo čutiti pripadnost, vzdušje ter hkrati morajo vedeti kakšen je cilj podjetja. Medtem, ko generaciji “baby boom” ali pa “generacija Z” imata bolj miselnost “pridem v službo opravljati svoje delo in ne klepetat”. Kot vodja zaposlenih ne morete zadovoljevati potrebe le ene generacije, temveč morate imeti pred sabo imeti vedno vizijo, ki je usmerjena v usklajeno delovanje vseh generacij, ki znajo medsebojno uspešno sodelovati. Le tako boste imeli v svojemu podjetju ekipo, ki se zna povezati na “globljih ravneh”, kajti bolj ko bodo “globoki” medsebojni odnosi, večja bo povezanost, manjša bo fluktuacija kadra.

MEDGENARACIJSKO SODELOVANJE, KAJ LAHKO NAREDIMO, DA GENERACIJE ZAČNO MED SEBOJ SODELOVATI?

Najboljše ekipe so sestavljene iz več generacij.

Preplet štirih generacij “baby boom”, “generacija x”, “generacija y”, in “generacija x” zahteva večjo razumevanje kompleksnosti medsebojnih odnosov. Pripraviti pa se moramo tudi na prihod generacije “alfa”. Največji izziv v medsebojnih odnosih je sprejemanje raznolikosti posameznih generacij, saj je sodelovanje s posamezniki ključ za dolgoročno poslovanje podjetja. Vsaka posamezna generacija lahko na svoj edinstven način pripomore k rasti in razvoju vašega podjetja, je pa potrebno razumeti, sprejeti in predvsem premagati razlike in se znebiti omejujočih prepričanj, ki jih odraža medgeneracijska raznolikost. Raje kot na razlike med generacijami pomislite kakšno vrednost prinaša vašemu podjetju posamezna generacija. Vsaka generacija misli zase, da je bolj inteligentna od generacije za njo in bolj polna modrosti od generacije, ki prihaja zanjo. Kot vodje bodite še toliko bolj pozorni kako sodite ( bolje, da sploh ne) posamezno generacijo. Če mislite, da so mladi leni in nemogoči boste težje privabili mlade talente, na dolgi rok pa se boste slej kot prej soočali s kadrovsko problematiko, ki pesti mnoga podjetja s tako “omejujočo” miselnostjo. Medgeneracijsko sodelovanje zmanjšuje tudi fluktuacijo v podjetju. Kaj je fluktuacija zaposlenih in kako jo zmanjšujemo si preberite v naslednjem članku.

“Združitev je začetek; držati skupaj napredek; sodelovanje je uspeh.”

Henry Ford

Največji izziv poleg miselnosti, da je določena generacija bolj delovna ali pa boljša iz katerih koli razlogov je tudi, na kakšen način zagotoviti sodelovanje v generacijsko mešani ekipi. Odgovor se ne nahaja v dolgočasnem predavanju, katerega cilj je povedati kako smo se med seboj različni (to že vemo in občutimo v praksi), ampak je potrebno na praktičen način  (morajo člani ekipe pridobiti v neformalnem okolju izkušnjo povezanosti) organizirati v podjetju aktivnosti kot so Team buildingi, praktične in predvsem zanimive delavnice delavnica “timski duh in (ne)sodelovanje med generacijami”) ali pa se poslužiti daljših aktivnosti kot so “START UP ODDIHI”. Povezanost, sodelovanje, timski duh in še mnogo več “stranskih učinkov” teh aktivnosti pripelje vašo ekipo do (sploh ob večkratnih ponovitvah) do zelo zaželenega preboja in “odprtosti” v gradnji medsebojnih odnosov, zaupanja in seveda večje pripravljenosti na sodelovanje.

KATERE GENERACIJE SO V PODJETJU IN KAKŠNE SO NJIHOVE “POSEBNOSTI”?

Na posamezne karakteristike posamezne generacije so vplivali čas, način  vzgoje, politično dogajanje, delovna in življenjska miselnost, način življenja. Pogosto veljajo za vsako od generacij nekatera omejujoča prepričanja, ki pa jih je dobro preseči. Med drugim tudi zato, da bolj kot sodbe vidite potencial za medgeneracijsko sodelovanje vaših zaposlenih. Spodaj so napisane karakteristike, ki najbolj pogosto opisujejo posamezno generacijo, vendar pa ni nujno, da vse drži. Je pa dobro vedeti t.i “posebnosti, ko na primer uvajate določene spremembe v podjetje, da veste na kakšen način komunicirati z vsako izmed njih, katera motivacija zaposlenih najbolj ustreza kateri od generacij ter se začnete tudi zavedati kako nastaviti poslovno in kadrovsko strategijo, da dosežete sinhronizirano sodelovanje med generacijami.

Katera generacija ste vi?

Baby boom generacija

Ta generacija je rojena med letoma 1946 in 1965. Trenutno so vodilni kadri. Ime so prejeli v povojnem obdobju. Ta generacija je zaznamovana s tradicionalnimi vrednotami, odraščali so v cvetočih letih srednjega razreda, zato se te vrednote zamenjujejo s vidnimi statusnimi simboli, na primer avtomobili, hišami, po čemer milenjici ne hrepenijo toliko. Generaciji “baby boom” največ pomeni družinsko življenje, imetje in v sebi močno gojijo nostalgijo. Najbolj pogosta izjava je “kako je bilo pa takrat res lušno”, “res so bili lepši časi takrat in se je res dobro živelo”…Radi imajo natančna navodila, jim radi sledijo, stvari si zapišejo in potem to zanje velja, so analitični, zbirajo podatke in informacije. So finančno dobro pismeni in tudi življenjsko praktični. Izogibajo se konfliktom, so timski delavci, dosegajo soglasja. Motivira jih denar in  osebno priznanje, da so cenjeni, videni in slišani. Dogodki, ki so vplivali na njihova življenja so hladna vojna, pristanek na Luni, smrt Josipa Broza Tita…

Generacija x

Ta generacija je rojena med letoma 1966 in 1980. Rodili so se v času socializma in odraščali v kapitalizmu. Posledično so novi ideali zamenjali tradicionalne vzorce, tako družinske kot podjetniške. Njihovi starši na primer,  ki so še odraščali v konservativnejših časih so jih vzgajali z manj nadzora. Nekateri so ujeli prvi val podjetništva in uresničili zatrte podjetniške sanje, ki jih zaradi miselnosti socializma “vsem enako” prej niso mogli. Na delovnem mestu si želijo varnost, neodvisnost, samozavest, cenijo osebni čas, zvesti so vodjem. Radi naredijo stvari po svoje in bolj kot “slepo sledenje” navodilom radi naredijo stvari po svoje. Predstavniki generacije x pogosto opisujejo kot osebe, ki s precej humorja, vendar včasih prepleteno s dobro mero cinizma. Radi imajo izzive, a ne sprejemajo odgovornosti. Varnost na delovnem mestu jim je pomembna, niso vajeni in niti ne želijo sprejemati veliko sprememb. V času generacije x se začno pojavljati znamke in cveteti tehnologija, televizija, walkman, osebni računalnik, Microsoft Windows…

Generacija Y ali milenjici

Ta generacija je rojena med letoma 1981 in 1995. Odraščala je s spletom in dostopom do informacij ter s temi možnostmi velja za najbolj izobraženo in ozaveščeno generacijo vseh časov. Tehnologija ji je dala širino in so precej bolj prilagodljivi kot starejše generacije. Na delovnem mestu radi ustvarjajo, zato so zanje zelo zaželena delovna mesta, ki jim to omogočajo da izboljšujejo medgeneracijsko sodelovanje. Usmerjeni so na naloge, radi imajo možnost izbire, pričakujejo povratno informacijo, pravilom se upirajo. Cenijo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Srečujejo se s nestabilnim zaposlovanjem,  stanovanjsko problematiko, vendar nakljub temu, da jim morda kaže slabše kot njihovim staršem, ostajajo optimistični, ker trdno verjamejo, da so spremembe možne. Dlje ostanejo doma, ker nimajo zaposlitve, stanovanja. Manj prevzemajo odgovornosti, cenijo izkušnje in zanimiv življenjski slog, ki ga prikazujejo na socialnih omrežjih in televizijo. Nagibajo se v “hipsterski” način življenja, najbolj cenijo svobodo in bolj kot imetje so jim  pomembne izkušnje. Njihova življenja so zaznamovala tehnološka eksplozija, družbena imetja, teroristični napad 11.septembra 2001.

Generacija Z

Ta generacija je rojena med letoma 1996 in 2018. Rojena je na internetu. So najmlajši prebivalci tega planeta, ki vstopajo na trg dela. Pripadnike te generacije je najbolj zaznamovalo, da so odrasli z mobilnimi napravami, ki pa so neprekinjeno priklopljene na internet. So izjemno digitalno vešči in vajeni komuniciranja na družbenih omrežjih. Želijo takoj in zdaj vse informacije (instant), zmožni so opravljati več opravil hkrati. Izredno dobro so spletno podkovani, vendar imajo pa velike težave pri osnovnih gradbenih opravilih, življenjskih opravilih, manjka jim morda praktičnosti, tudi finančne pismenosti. So generacija, ki ni doživela vojnih stanj, velja pa za generacijo prihodnosti. Med osnovne vrednote uvrščajo tehnologijo, vodo in čisto okolje. Generacija Z ne igra “po pravilih”, delajo stvari, ki še nikoli niso bile narejene, znajo uresničiti neuresničljivo, njihova domišljija pa ne pozna meja. V podjetju prinašajo zelo zaželeno svežino, dodano vrednost, ki mogoče na prvi vpogled ni takoj vidna ali pa  s številkami otipljiva, pa vendar je občutena in resnična, predvsem pa je zelo v trendu. Najbolj sta jim blizu individualnost in startup mentaliteta. Na delovnem mestu se morajo počutiti čim bolj domače, zato naj bodo pisarne bolj podobne dnevnim sobam, naj bo poskrbljeno za udobje, kuhinjo, dovolj druženja, povezovanja, stalno učenje naj bo redno na sporedu tekom njihovega delovnega časa.

Generacija alfa

Ta generacija je rojena po letu 2010. Predstavljajo prvo generacijo, ki je v celoti rojena v 21.stoletju. Do leta 2025 se bo doba te generacije zaključila, na svetu jih bo do takrat 2 milijardi. Generacija alfa bo največja v zgodovini. So otroci generacije Z (milenjici), ki že od rojstva odraščajo s mobilnimi napravami in imajo neomejen in takojšen  dostop  informacij. Po nekaterih podatkih preživijo še pred predšolsko dobo po 14 ur na dan pred zasloni. Iz tega razloga so prejeli naziv “digitalni nativci”. Življenja brez elektronskih naprav si bodo težko predstavljali, uporabljajo jih povsem intuitivno. Čas v katerega so se rodili (ali pa se še bodo) je poln sprememb, zapleten, vendar pa hkrati poln inovacij in enkratnih priložnosti.  Živeli in delali bodo dlje od predhodnih generacij, obdani bodo s stroji s visoko tehnološko zmogljivostjo. Vseživljenjsko učenje ne bo zanje le izbira, temveč obvezen del življenja. Kljub močnemu vplivu digitalizacije jim bosta človeški stik in komunikacija še vedno zelo pomembna. Pomembno jim bo tudi odgovarjati na družbena vprašanja, imeli bodo občutek za pravičnost, enakost spolov, raso, veroizpoved ali spolno usmerjenost. Z odraščanjem se jim ta občutek ter družbena odgovornost le še zaostrujeta. Predstavniki te generacije so še otroci, vendar imajo velik vpliv na odločitve staršev. Potrebe otrok vplivajo na nakupe v gospodinjstvu, zato morajo zaposleni v marketingu posvečati veliko pozornosti in komunikaciji njim. Tudi kasneje, ko bo generacija začela vstopati na trg je pomembno, da zaposlovalci, poslovni partnerji, naročniki začni razmišljati v smeri kako pritegniti k sodelovanju omenjeno generacijo. Podjetja, blagovne znamke bodo (v kolikor bodo želele ostati v stiku s časom) spoznavati in osvajati nove kanale, prilagoditi nagovore, upoštevati njim pomembne aspekte bivanja. Ob odraščanju te generacije se bomo učili prav vsi.

7 IDEJ KAKO SPODBUDITI MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.

Začnite razmišljati, da je vsaka generacija doprinos podjetju. V sebi vzdržujte razumevanje, da si vsi želimo dobro opravljati svoje delo in pomagati podjetju ter prispevati dodano vrednost s svojo energijo, da bo podjetje še naprej uspešno poslovalo. Raznolika generacijska skupnost ima lahko zelo močne temelje za gradnjo odnosov iz katerih ima vsaka generacija precejšen doprinos. Spodbujajte takšno razmišljanje s skupnimi praznovanji, sproti rešujte konflikte, dobro spoznajte potrebe posameznih generacij, delite vizijo podjetja z zaposlenimi in preverite kako jo razumejo, kaj bo še dodali. Gradite skupnost in ne hierarhije.

1. Prilagodite slog vodenja.

 Zaposleni imajo nekatere skupne lastnosti, vendar imajo imajo pa tudi individualne motivatorje. Posamezno generacijo motivirajo zunanji in notranji dejavniki.  Bolj kot si boste dali priložnost, da te dejavnike dodobra spoznate, bolj boste razumeli kako ohranjati visoko motivacijo zaposlenih. Z vaše strani je torej potrebna prilagoditev načina vodenja.

2. Organizirajte poslovne dogodke in Team buldinge izven pisarn

Zaposlenim omogočite, da se spoznajo v drugačnem okolju, bolj sproščenem vzdušju, da se lahko med seboj še tesneje povežejo in bolj začno razumeti kakšne se potrebe posamezne generacije. Večkrat, ko boste izven pisarn organizirali takšna druženja, manj bo trenj v odnosih, nesporazumov in neprimernih izjav o vedenju posamezne generacije. Iščete drugačen prostor za poslovni dogodek, preverite Območje 70.

3. Praksa za mlade in priložnosti

Nekateri izpostavljajo, da jim je delo z mladimi v užitek, ker prevzemajo inciativo, razmišljajo pozitivno, so proaktivni, domišljijski, spet drugi izpostavljajo, da si želijo več zanesljivosti, odgovornosti. Ena izmed priložnosti  je v sistematičnem, obrnjenem mentorstvu in organizaciji medgeneracijskih delavnic, kjer mlajši učijo starejše digitalnih spretnosti, starejši pa na mlajše prenašajo svoje dragocene izkušnje. Delavnica TIMSKI DUH IN (NE)SODELOVANJE MED GENERACIJAMI  ponuja odlične praktične vaje za vzpostavitev mentorstva. Tekom aktivnosti generacije vzpostavljajo trajnostne povezave, in jih po delavnici znajo tudi zlahka ohranjati.

4. Startup oddih za povečanje sodelovanje

Kar 92 % zaposlenih je po startup umiku bolj zadovoljna, sama produktivnost zaposlenih pa se poveča za 68 %. S kvalitetnim druženjem se bodo zaposleni v vašem podjetju bolj povezali, delali bodo na idejah, vizijah in prebojnih idejah. Več dni preživetih skupaj stkejo trdne in stabilne temelje za lepe medsebojne odnose temelječe na sprejemanju in spoštovanju.

5. Mešajte in povezujte projekte ekipe.

Sestavite skupine s komplementarnimi veščinami in različnimi pogledi. Spodbujajte “učenje iz odnosov”. Če pride do nesporazumov vprašajte kaj so se naučili o sebi, iz te situacije in o tej osebi. Z mešanjem skupin spodbujate inovacije, samoiniciativnost v razreševanju problemov, medgeneracijsko učenje.

6. Vzpostavite dragocene izkušnje “starejših” generacij in tako povečajte medgeneracijsko sodelovanje

Starejše generacije nosijo v sebi dragocene izkušnje in modrosti, ki prihrani mlajšim generacijam marsikatero težavo na delovnem mestu.

7. Izberite ustrezen komunikacijski kanal.

Nekaterim generacijam bolj ustreza neformalni način komunikacije kot so klepeti preko “Whatspapp-a, Vibra, Instagram sporočil, medtem ko drugim je potrebno napisati sporočilo, email ali pa opraviti klic. Vprašajte posamezno generacijo kakšen način komunikacije jim je najljubši, da bo delovno okolje čim bolj funkcionalno in spodbudno in se tako ne boste jezili zakaj se ni nekdo oglasil, se odzval na sporočilo ali pa ni videl/a vašega obvestila… Kako uporabiti linkedin za dvig blagovne znamke zaposlovalca.

Kaj morete vedeti o različnih generacijah na delovnem mestu?

Bolj kot boste razumeli posamezne generacije, ki so prisotne v vašem podjetju, bolj boste natančno vedeli kaj jih veseli, kaj jih zmoti, le tako boste povečevali medgeneracijsko sodelovanje. S tem pa boste ohranjali produktivnost na delovnem mestu. Res je, da ima vsaka posamezna generacija določene karakteristike, vendar če le pogledate skozi prizmo nekaterih stereotipnih mišljenj, se boste morda hitreje znebili omejujočih prepričanj o posamezni generacij. Spoznajte svoje zaposlene. Bodite odprti za določene nove prijeme v podjetju kot so na primer neformalna druženja, skupna praznovanja rojstnodnevnih zabav. Na prvem mestu ste vi tisti, ki postanete sprememba, ki jo želite videti v podjetju.

Članek pripravila:
Nataša Progar

Dodaj odgovor

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*