Namen delavnice “medgeneracijsko sodelovanje in timski duh” je vzpostavitev načina dela med vašimi zaposlenimi, ki spodbuja k sprejemanju generacijskih razlik in hkrati se udeleženci začnejo zavedati kako lahko med seboj boljše sodelujejo.

  ZAKAJ? Potrebe posameznih generacij so različne. Kot vodja zaposlenih ne morete zadovoljevati potrebe le ene generacije, temveč morate pred sabo vedno imeti vizijo, ki je usmerjena v usklajeno delovanje vseh generacij, ki znajo medsebojno uspešno sodelovati. Le tako boste imeli v svojem podjetju ekipo, ki bo znala sodelovati in izboljšati medsebojne odnose, ki so izjemno pomembni za uspeh podjetja. Medgeneracijsko sodelovanje in timski duh imata izjemen pomen za delovanje vašega podjetja!

   

  KAKO? Dinamika zaposlenih več generacij, ki se trenutno prepletajo vašem podjetju je lahko “naporna” v usklajevanju interesov, želja, pa tudi v razumevanju različnih vedenjskih vzorcev, pričakovanj in spodbujanju motivacije vaših zaposlenih.

  Generacijske razlike pri delu v veliki meri vplivajo na produktivnost, zato je potrebno vsako generacijo najprej dobro spoznati, da sploh razumemo način razmišljanja in delovanje.

   

  Izobraževalna delavnica “medgeneracijsko sodelovanje in timski duh” je sestavljena iz treh delov. V teoretičnem delu predstavimo osnovno teorijo, sledi praktični preizkus pridobljenega znanja v okviru Team building aktivnosti, refleksija in zaključek.

  Tekom delavnice se začno dokazano zmanjševati medgeneracijske komunikacijske prepreke. Z dobro premišljeno team building aktivnostjo vzpostavimo podporno okolje znotraj katerega se predstavniki posameznih generacij povežejo in začno graditi večjo zaupanje. Z vzdrževanjem znanja iz delavnice se konflikti zaradi medgeneracijskih razlik hitreje razrešijo, saj zaposleni bolje razumejo kako katera generacija sprejema informacije, tako se izboljša vzdušje med zaposlenimi, produktivnost in prenos znanja pa se povečata ….

   

  Kaj spoznate tekom delavnice “medgeneracijsko sodelovanje in timski duh”:

  • Kakšno delovno okolje potrebuje posamezna generacija in kako uskladiti različne interese?
  • Kreacija vizije delovanja več generacij in akcijski načrt.
  • Vzpostavitev “obratnega” mentorstva.
  • Razumevanje generacij.
  • Kreacija kulture v podjetju, ki je bolj “odprta”.
  • Komunikacija z različnimi generacijami.
  • Načini za povezovanje in vzpostavitev dinamike.
  • Motivatorji posameznih generacij.

  Vas zanima kako različne generacije delujejo? Preberite naš blog!

  KONTAKT: